Serdar Şehap - Kurucu Ortak

14 Yıllık hukuk kariyeri sonrasında, kendi elektrik santralini kurdu. İnsanların kısa mesefali gidecekleri yerlere büyük ölçekli
bireysel ulaşım araçları ile gitmesinin şehir hayatında trafik sıkışıklığına, park sorunlarına ve aşırı otomobil emisyonlarına sebebiyet verdiğini farkederek, mikromobilitenin tüm bu sorunları en aza indireceğini öngördü. Bu noktada hayatı daha eğlenceli, hava kalitesinin ise daha iyi noktalara yükseltilmesi için
Tornet Teknoloji Anonim Şirketini kurdu.

Savaş Uzun - Kurucu Ortak

Yenilenebilir enerji alanında birçok öncü firmada genel müdürlük görevini ifa ettikten sonra, kendi yenilenebilir elektrik enerjisi üreten şirketini kurdu. Arabalardan kaynaklı trafik ölümlerinin son zamanlarda giderek artmasının önüne geçilmesi ve otomobil emsiyonlarının çevreye olumsuz etkisinin azaltılması noktasında mikromobilitenin önemini bilerek Tornet'in bu sorunlara potansiyel çözüm olacağını öngördü ve Tornet Teknoloji Anonim Şirketini kurdu.

Talu Bilgili - CEO